wtorek, 6 stycznia 2009

Pomóż - polskim dzieciom na Wschodzie !

Caritas Polska wraz ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" apelują o pomoc dla dzieci Polaków na Wschodzie. Akcja pn. "Paczka na Wschód" ma pomóc w wyposażeniu polskich dzieci w podstawowe artykuły szkolne, odzież czy zabawki i słodycze, które trafią przede wszystkim do polskich dzieci na Białorusi.

Wicedyrektor Caritas Polska ksiądz Zdzisław Świniarski podkreślił dla IAR, że taka pomoc jest bardzo potrzebna i warto się do niej konkretnie przyczynić. Można wysłać SMS o treści "pomagam" na numer 72 902, lub wpłacić pieniądze na konto Caritas z dopiskiem „Paczka na Wschód". SMS o treści "Pomagam" będzie czynny jeszcze przez dwa dni, do 7 stycznia włącznie. Natomiast pieniądze na subkonto "Paczka na Wschód" można wpłacać przez cały rok. Caritas apeluje również do firm produkujących artykuły szkolne, odzież, słodycze i zabawki o przekazywanie swoich produktów na rzecz tej akcji.

Dzisiaj, w Święto Trzech Króli, w zamojskiej Katedrze odbędzie się wieczorem koncert charytatywny, który ma być kulminacyjnym wydarzeniem kampanii pn. "Paczka na Wschód". Dary kupione za pieniądze zebrane w tej akcji na początku lutego powinny dotrzeć do polskich dzieci za naszymi wschodnimi granicami.
_____________________________________________________________________
treść powyżej za: Informacyjną Agencją Radiową, 2009.01.05 godz. 16:26
**********************

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się Polacy na Białorusi, gdzie podtrzymanie polskości wiąże się z ogromnym wysiłkiem. I choć, nauka języka polskiego realizowana jest w ramach białoruskiego systemu oświatowego w następujących formach: szkoły i klasy z polskim językiem wykładowym; klasy, w których język polski jest wykładany jako przedmiot; ośrodki, w których język polski jest nauczany w ramach grup fakultatywnych i kółek zainteresowań; polskie grupy lub ogniska w przedszkolach. To jednak, najbardziej efektywną formą nauczania i wychowania w polskich szkołach, objętych jest zaledwie 700 dzieci na ponad 18 tysięcy wszystkich polskich dzieci i młodzieży korzystających z powyższych form nauczania. Aktualnie na Białorusi istnieją zaledwie dwie polskie szkoły: w Grodnie i Wołkowysku.

Niestety, dominującą formą nauczania języka polskiego są nadal grupy fakultatywne i kółka zainteresowań, gdzie nauczanie języka polskiego, odbywa się tam w dużej części, tylko dzięki zaangażowaniu nauczycielek, prowadzących lekcje społecznie. Na Białorusi, wciąż utrzymuje się niekorzystna tendencja zmniejszania się liczby uczących się w klasach z językiem polskim jako wykładowym i jako przedmiotem, na rzecz uczęszczania na zajęcia fakultatywne i kółka zainteresowań.

Podkreślmy, Polakom na Wschodzie, po prostu należy się solidarne wsparcie ze strony rodaków w Ojczyźnie, gdyż znaleźli się oni poza granicami naszego kraju, nie z własnego wyboru, ale w wyniku procesów historycznych czy prześladowań za obronę polskości. Trwanie polskości na Kresach, to widoczny znak minionych epok, to dowód na obecność kultury zachodniej – na wschód od Bugu. To także wzmocnienie polskiej diaspory, będącej najlepszym ambasadorem naszych interesów na Wschodzie, zarówno w wymiarze gospodarczym, politycznym, jak i kulturalnym.

Mariusz A. Roman

Na załączonych zdjęciu: inauguracja nowego roku szkolnego w szkole polskiej w Grodnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz